Firma zajmuje się szerokim wachlarzem prac ziemno-budowanych.

Zajmujemy się budową dróg kołowych i szynowych, obiektów inżynieryjnych i pracami nawierzchniowymi dla potrzeb budowy obiektów sportowych.

Wykonujemy roboty ogólnobudowlane związane z fundamentowaniem, ze wznoszeniem budynków, budowli z elementów prefabrykowanych.

Stawiamy konstrukcje i pokrycia dachowe.

Realizujemy wyburzenia budynków murowanych, budynków i budowli o konstrukcji żelbetowej.